Stížnost dne 11.11.2017 na průtahy rozhodnutí Generální finančního ředitelství, Odvolacího finančního ředitelství a Finančního úřadu pro Olomoucký kraj v roce 2017, naposledy pak odvolání ze dne 20.10. doručené dne 23.10.2017 do DS povinného


Důkazy dodání podání odvolání jak Generálnímu, tak Odvolacímu finančnímu ředitelství a Ústavnímu soudu ČR dne 23.10.2017
Konopí je lék, z.s., Konopná apatyka královny koloběžky první, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov IČ: 22727281 v zastoupení k podání dle § 441 o.z. Cannabis is The Cure, z.s. Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, IČ: 26670232

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ, 
LAZARSKÁ 15/7, 117 22 PRAHA 1

Věc: stížnost na průtahy při  vydání rozhodnutí GENERÁLNÍHO FINANČNÍHO ŘEDITELSTVÍ na odvolání na rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 11.10. 2017 č.j.: 43568/17/510041451-711055 ve spojení s rozhodnutím Finančního úřadu pro Olomoucký kraj ze dne 20.10. 2017 čj.: 1853861/17/3100-11450-809667

Odůvodnění: 1) Dne 20. 10. 2017 jsme podali skrze podatelny povinného Odvolacího finančního ředitelství a skrze podatelnu  Finančního úřadu pro Olomoucký kraj stížnost na průtahy a odvolání na rozhodnutí dotčených finančních správ, která nám 7 let odmítá vydat informace.  Analogické podání jsme adresovali ústavnímu soudu a se všemi výše uvedenými rozhodnutími jsme podání zaslali rovněž přímo na podatelnu GENERÁLNÍHO FINANČNÍHO ŘEDITELSTVÍ . 2) Žádali jsme znát, cituji: „Je nebo nebo není povoleno bez jakéhokoliv povolení pěstování konopí s obsahem do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny včetně vrcholíku pěstovaného na ploše do 100m2/osobu a stejně tak je nebo není povoleno jeho zpracování a distribuce? Pokud tyto činnosti nelze konat, je odvolací orgán žádán doložit předpis a ustanovení, které toto zapovídá. Pokud tyto činnosti lze konat pouze s povolením, je odvolací orgán žádán doložit předpis a ustanovení, který to uvádí a označit orgán, který vydává předmětné povolení.“ 3) Zákonodárce stanovil k vyřízení odvolání lhůtu 15 dnů, zatímco ústavní soud časový limit nepřekročil a rozhodnutí vydal, GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ rozhodnutí nevydalo. Proti tomuto jednání podáváme stížnost. Soudy  a exekutivu laskavě žádáme vložit tuto stížnost do níže uvedených spisů, s čímž souhlasí účastník řízení Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, trvale 798 55 Ospělov 6.

• Krajský soud v Brně do spisů č.j. 18 Cm 236/16, 17 Co 195/2017, 7 To 118 /2017 a 7 To 362/2017
• Okresní soud v Prostějově do spisů č.j. 2 T104/2010, 2 T 65 /2011, 11 T 130 /2016 a  3 T 131/2017
• Okresní státní zastupitelství  v Prostějově do spisů  č.j. 1 ZT 244/2010, 1 ZT 55/2012, 1 ZT 108/2013
• Nejvyšší státní zastupitelství ČR do spisu č.j. 3 SPR 24/2017
• Ministerstvo spravedlnosti ČR do spisu č.j MSP-503/2017-OSV-OSV/15
Dne 11.11.2017

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D., statutární zástupce a  Mgr. Dušan Dvořák
Příloha: Žádost ze dne 20.10.2017

Konopí je lék, z.s., Konopná apatyka královny koloběžky první, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov IČ: 22727281 v zastoupení k podání dle § 441 o.z. Cannabis is The Cure, z.s. Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, IČ: 26670232

ÚSTAVNÍ SOUD ČR
JOŠTOVA 8 , 660 83 BRNO
 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
 LAZARSKÁ 15/7, 117 22 PRAHA 1


Věc: Stížnost odborné společnosti Konopí je lék,z.s. na průtahy a odvolání na rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 10.10.2017 č.j. SPR ÚS 49/17 ve spojení s kárným podnětem na rozhodnutí ze dne 5.10.2017 č.j. III.ÚS 3354/16 a stížnost na průtahy a odvolání na rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 11.10. 2017 č.j.: 43568/17/5100-41451-711055 ve spojení s rozhodnutím Finančního úřadu pro Olomoucký kraj ze dne 20.10. 2017 čj.: 1853861/17/3100-11450809667 Odůvodnění

1.Od roku 2010 se členové odborné společnosti Konopí je lék,z.s. a členové stejnojmenného výzkumu ve správním a trestním řízení marně domáhají zjištění informace, na základě jakých konkrétních zákonných ustanovení obecní, odvolací, dovolací a ústavní justice (č.j. II. US 664/12, IV.US 4859/12, II. US 1311/13,  II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a III.ÚS 3354/16) a dále prvoinstanční a odvolací finanční správa v letech 2010 – 2017 uvedla (nepravdivé) informace a následně vydala (vědomě mylné) rozhodnutí extrémně poškozující členy výzkumu a výzkum samotný, a totiž, že: „Pěstování a zpracování konopí s obsahem do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny konopí včetně kvetoucích a plodonosných vrcholíků pěstovaného na ploše do 100m2 je údajně zakázané bez povolení pěstovat a toto konopí zpracovávat, když členové výzkumu jednají v souladu s §§ 2, 5 a 29 zákona o návykových látkách, neboť při pěstování uznaných 50 odrůd konopí s obsahem do 0,2% THC ve vrcholíku na ploše nad 100m2 se pěstování a zpracování konopí oznamuje Celní správě a pro oznámení odrůd s obsahem do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny konopí včetně kvetoucích a plodonosných vrcholíků neexistuje žádný regulační orgán a povolení nikdo nevydává a není ani živností pro vydání ŽL!

2.Dovolujeme si upozornit na články Listiny základních práv a svobod, které takového jednání justice a exekutivy zapovídá: čl 1, čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 1- 4, čl. 11 odst. 1, čl. 17 odst 1 - 5 Listiny základních práv a svobod.

3.Tyto informace nevydal ústavní soud v rozhodnutích č.j. SPR ÚS 49/17 a č.j. III.ÚS 3354/16 a nejsou uvedena ani v rozhodnutích, na která ústavní soud v ústavní stížnosti č.j. III.ÚS 3354/16 odkazoval, tyto informace nevydalo rovněž Odvolací finančního ředitelství pod čj.: 43568/17/5100-41451-711055 a Finanční úřad pro Olomoucký kraj čj.: 1853861/17/3100-11450-809667 a tyto informace nejsou uvedeny ani v rozhodnutích, na která Odvolací finančního ředitelství a Finanční úřad pro Olomoucký kraj v rozhodnutích čj.: 43568/17/5100-41451-711055 a čj.: 1853861/17/3100-11450-809667 odkazovali. Asociace Cannabis is The Cure,z.s. podala na výše uvedené jednání dne 15.10. 2017 a 18.10.2017 kárný podnět, ke kterému odborná společnost Konopí je lék,z.s. připojuje, viz http://ustavnisoud.blogspot.cz

4.Na základě výše uvedených informací je v rámci odvolání/stížnosti žádáno vydat nebo přikázat vydat tuto informaci, která je pro správní a ústavní řízení rozhodná. „Je nebo nebo není povoleno bez jakéhokoliv povolení pěstování konopí s obsahem do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny včetně vrcholíku pěstovaného na ploše do 100m2/osobu a stejně tak je nebo není povoleno jeho zpracování a distribuce? Pokud tyto činnosti nelze konat, je odvolací orgán žádán doložit předpis a ustanovení, které toto zapovídá. Pokud tyto činnosti lze konat pouze s povolením, je odvolací orgán žádán doložit předpis a ustanovení, který to uvádí a označit orgán, který vydává předmětné povolení.“
5.Nad rámec výše uvedeného sdělujeme, že povolení k výrobě různých modalit konopných produktů pro terapii, jak uvedlo MZ ČR, MZ ČR nevydává. SUKL může od 1.4. 2014 vydávat licenci -povolení pouze k pěstování konopí s obsahem cca 20 %THC v samičím květu konopí, které SUKL vykupuje, když dosud SUKL v neúspěšných tendrech vykoupil od 1.4.2014 pouze cca 10 kg vysoce omamného samičího konopného květu, přičemž konopný květ je cca 20% váhy kvetoucího samičího vrcholíku a cca 5 -10% celé nadzemní části rostliny, blíže viz http://www.policie.cz/clanek/metodika-mereni-thc.aspx
Dne 20. 10. 2017
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D., statutární zástupce
→→→→→