Vymahatelné škody od 21.3.2008 do 31.12.2009 a zahájení trestnosti pěstování konopí od 1.1.2010

Valná hromada asociace dne 14.5.2016: 
Vymahatelná škoda ve výši 120 mil. Kč na výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), Edukativní konopné klinice, resp. zřizovatelích kliniky (což jsou 3 právnické osoby a členové Společenství), škoda na členech výzkumu a Společenství a dále na členech asociace Open Royal Academy, European Cannabis Church a škoda na spolu zakladatelích Konopné církve (registrace dne 14.7.2016, podány 3 žaloby na nečinnost a nezákonné rozhodnutí u MS v Praze v roce 2016, dvě žaloby odmítnuty jako nedůvodné při 5 měsíční nečinnosti správního orgánu). Pohledávka ve výši v minimální výši 120 mil. Kč je schválena ke dni 14.5.2016 pod dozorem advokáta a uznána 5 právnickými osobami na společné na Valné hromadě v Praze, avšak pouze a jen za období od 21.3.2008 do 31.12.2009. 
Celkové nejnižší vymahatelné pohledávky členů ke dni 21.3.2017 jsou 77 milionů kanadských dolarů. 
Změna sídla společnosti investorů do Kanady nejpozději do 1.5.2018.