Rozhodnutí finanční správy

Rozhodnutí finanční správy


Usnesení 11.září 2019

Identifikační údaje, oprávněné osoby, názvy a sídla právnických osob zastoupených


v asociaci členů výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, sp. zn.MSP-3894/2014-ODSK-DSK Sboru náboženských společností, církví asociací náboženských spolků Chrám Přírody, viz www.konopijelek.cz


Celkové investice členů společenství filantropů, mecenášů a filantropů výzkumu European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298 ode dne 14.7.1994 do 14.7.201jsou 5 mil. Euro do vybudování struktur, ověřování, realizace a evaluace právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) na území České republiky konané v souladu s nařízením vlády České republiky k pěstovaní, vyrobě a distribuci produktů semen Cannabis č. 207/1920 Sb-, z toho celkem celkem 33 % investic zahraničních partnerů před vstupem ČR do jurisdikce Soudního dvora.

I.
Před vstupem do jurisdikce Soudního dvora
Ode dne 14.7.1994 do dne 14. 7.2004 celkem < 1. mil. Euro
Místo realizace Olomouc

Investiční a neinvestiční výdaje na zdravotně sociální, vzdělávací, humanitární, kulturní a výzkumné PPP projekty členů společenství filantropů, mecenášů a filantropů výzkumu European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298
 1. Středisko prevence, léčby a rehabilitace P- centrum, IČ: 60 80 32 91, ID: p46nwtv
 2. Vzdělávací a poradenský portál a poradna InternetPoradna.cz, IČ: 265 33 952, ID qkzk2ev
 3. Poznámka: Jsou rovněž započteny zdravotně sociální, vzdělávací a humanitární projektKonopí je lék (IČ: 226 12 372) Děti země, IČ: 706 31 247, ale není započtena řada dalších investičních a neinvestičních projektů členů statutárních orgánů (investorů v ČR a zahraničí), pokud nebyl jejich autorem, spolu investorem a odborným garantem Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962 v Olomouci

Společenství olomouckých filantropů, mecenášů a investorů bylo založeno dne 14.7.2000 v Olomouci v Galerii U Mloka: Investice do vzniku galerie U Mloka byly celkem > 100.000,- Euro, rekonstrukce a oprava celého městského domu s galerií a klubem pro rodinu a děti byla v celkové hodnotě < 300.000 Euro), sídlo společenství v Galerie U Mloka bylo do dne 14.7.2004 a založení asociace Cannabis is The Cure,z.sOlomoučtí statutární zástupci – investoři statutární zástupci investorů a osoby oprávněné k účtům a podpisu smluv: Mgr. Dušan Dvořák, Miluše Přikrylová, Zuzana Majerová Zahradníková a Václav DostálDozorčí rada JUDr. Ludvík Antonů, Ing. Oto Kaděrka a Jana Dvořáková (za investice do P-centrum)MUDr. Jarmila Šmoldasová, PhDr. Dagmar Krutilová a Mgr. Milan Langer (za investice do InternetPoradnu.cz) a Mgr. Petr Indra, Václav Dostál a Eva Klučková (za investice do Galerii U mloka).


II.
Po vstupu do jurisdikce Soudního dvora
Ode dne 14. 7.200do dne 14.7. 2010 celkem > 4. mil. Euro
Místo realizace Praha, Ospělov, Olomouc

Investiční a neinvestiční výdaje na zdravotně sociální, vzdělávací, humanitární, kulturní a výzkumné PPP projekty členů společenství filantropů, mecenášů a filantropů výzkumu European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298
 1. První česká bezbariérová škola pro dospělé Ateliér ALF, Galerie Jaroslavy Moserové Biograf Kovárna, IČ: 226 12 372
 2. Edukativní konopná klinika v Praze (Ateliér ALF), Edukativní konopná klinika v Olomouci (Open Royal Academy) Edukativní konopná klinika v Ospělově (Konopní apatyka královny koloběžky první), spolu zřizovatelé Edukativní konopné kliniky? IČ: 226 80 101, IČ: 227 27 281 IČ: 227 24 303, společně ode dne 6.1.2017 ID: 4ex7c9p asociace Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232
 3. Poznámka: Jsou rovněž započteny konference, turné, stáže, filmy, koncerty, kampaň a festivaly a projekty vizuální komunikace výzkumu Konopí je lék (IČ: 226 12 372) a přírodovědné, humanitární a náboženské projekty Děti země (IČ: 706 31 247)ale není započtena řada dalších projektů členů statutárních orgánů (investorů v ČR a zahraničí), pokud nebyl jejich autorem, spolu investorem a odborným garantem Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962 v Olomouci
Statutární zástupci členských organizací a investičních projektů ode dne 14.7.2004 s právem k podpisu smluv a přístupu k bance do dne 14.7.2010: Mgr. Dušan Dvořák (Ospělov/Olomouc/Praha), Zuzana Majerová (Olomouc), Ing. František Dvořák (Olomouc), Mgr. Radomíra Dvořáková (Ospělov/Olomouc), Nicolae Maxiuta (Olomouc)PhDr. JUDr. Ludvík Antonů (Olomouc), Jakub Balabán (Praha)Radúz Šmahel (Praha), Hana Mullerová (Praha), MUDr. Jana Budařová (Brno), Mgr. Zbyněk Kopřiva (Praha), Mgr. Robert Nováček (Olomouc/Moravičany)Mgr. Luboš Smékal (Olomouc), Václav Dostál (Olomouc), PhDr. Lenka Holá (Moravičany), Ing. Josef Popelka (Ospělov).


III.
Ode dne 14. 7.2010 do dne 14.7. 2019

Investiční a neinvestiční výdaje na zdravotně sociální, vzdělávací, humanitární, kulturní a výzkumné projekty členů společenství filantropů, mecenášů a investorů výzkumu European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298 realizované na území Čech, Moravy a nově také Slezska pneoznámené novelizaci §§ 5, odst. 5, 8 odst. 1, 15 písm f), 2písm a), 24 písm b) upravujících technické předpisy zacházení s konopím k účelům výzkumným, potravinářským, zahradnickým a léčebným zákony č. 141/2009 Sb. a č. 50/2013 Sb. ve světle nařízení vlády č. 207/1920 Sb. zahájení kriminalizace a trestních řízení investorů a členů statutárních orgánů zřizovatelů Edukativní konopné kliniky asociace Cannabis is The Cure,z.s. spojených se zákazem ČR v přístupu členů výzkumu k Soudnímu dvoru nejsou veřejné. Poznámka: Ke dni 14.7.2015 byl Nejvyššímu soudu ČR podán kvalifikovaný odhad škod na výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) celkem > 200 mil. Euro na veřejných a soukromých rozpočtech v důsledku zabrání a exekucí majetků výzkumnické farmě v Ospělově ode dne zveřejnění výzkumu dne 21.3.2008 v přepočtu na terapii fatálních stavů diabetes (tzv. diabetická noha)


IV.
Oprávněné osoby
Ode dne 14. 7.2010 do dne 14.7. 2019 – změny na valných hromadách a sněmech

 1. Oprávněné osoby ode dne 14.7.2010 do dne 14.7.2011 k podpisu smluv a přístupu k účtům jednotlivých právnických osob asociace a společenství: Mgr. Dušan Dvořák, Mgr. Radomíra Dvořáková, MUDr. Jana Budařová, Mgr. Zbyněk Kopřiva, Mgr. Naomi Zamazalová, MUDr. Radek Matlach, Bc,. Jan Marie Bém, Ing. Juraj Kořínek, Mgr. Robert Nováček, Zuzana Majerová Zahradníková, Mgr. Vanda Dvořáková a Jana Dvořáková.
 2. Pozn: Ode dne dne 11.5.2011 Mgr. Zbyněk Kopřiva, Mgr. Naomi Zamazalová, MUDr. Radek Matlach, Bc. Jan Marie Bém, Ing. Juraj Kořínek, Ing. Pavel Martínek nebyli nadále osobami oprávněnými jednat za zřizovatele Edukativní konopné kliniky pro nesplnění usnesení členů ze dne 11.5.2011 (termín do 31.5.2011, resp. 30.6.2011 – schváleno prodloužení dne 13.6.011, viz níže v odkazu -pohledávka) a porušení smluv o spolupráci mezi členy ze dne 10.10.2008, dne 14.7.2009 a dne 10.12.2010, viz http://bohempcz.blogspot.com/ a prohlášení dozorčího rady projektu VAP (ukončen dne 14.7.2011, resp. dne 11.5. 2011) Mgr. Jaroslava Kabilky na MZ ČR dne 29.3.2012 ke genetikám výzkumu Konopí je lék a investoru výzkumu a řediteli Edukativní konopné kliniky Mgr. Dušanu Dvořákovi a vyjádření k témuž od MUDr. Radka Matlacha pro OS pro Prahu 1 a Bc. Jan Marie Bém a Mgr. Naomi Zamazalové pro OS pro Prahu 3
 3. Oprávněné osoby ode dne 14.7.2011 do dne 14.7.2016 k podpisu smluv a přístupu k účtům u všech ze sedmi právnických osob: Mgr. Dušan Dvořák a některé ze sedmi právnických osob: MUDr. Aleš Skřivánek (od 2013), Mgr. Radomíra Dvořáková (do 2014), Mgr. Robert Nováček (do 2012), Zuzana Majerová Zahradníková (do 2014), Jana Dvořáková, Ing. František Dvořák, Mgr. Ivan Chalaš (od 2013), Veronika Bartoňová (od 2013 do 2014), Marcel Kovář (od 2013 do 2014), PhDr. Veronika Pragerová (od 2013 do 2015)Matthew Zahradnik (od 2013 do 2015, sp. zn. MSP-3894/2014-ODSK-ODSK, zahájené podáním žádosti ze dne 23. 12.2014 a ukončené stanoviskem ze dne 1. 6. 2015), Milan Šimeček (od 2013 do 2014), Josef Pospíšil (od 2015), František Slavík (od 2016), Miloslav Tetour (od 2016)Marek Rybář (od 2016 do 2019), Jan Prokeš (od 2016), Vojtěch Karban (od 2016 do 2017), Vladimír Dopita (od 2015), Martin Očenášek (od 2016 do 2017), Slavomil Boudný (od 2016 do 2017), MUDr. Irina Hubeňáková (od 2014 do 2016), Hana Langová (ode dne 14.5.2016 do dne 11.9.2019a Ing. Jiří Kult (od 2016 do 2017).
 4. Oprávněné osoby ode dne 14.7.2016 do dne 14.7.2019 k podpisu smluv a přístupu k účtům a datové schránce (zřízena ode dne 17.11.2016) u všech sedmi právnických osob: Mgr. Dušan Dvořák, Mgr. Ivan Chalaš, Josef Pospíšil, František Slavík, Miloslav Tetour, MUDr. Aleš Skřivánek, Miloslav Kočíř (ode dne 20.7.2019 do dne 14.7.2019), Mgr. Vanda Dvořáková, Ing. Martin Dindoš (od 20.12.2017), Marek Rybář (do 6.9.2019), Jan Prokeš, Vladimír Dopita, Anna Němcová (od 20.12. 2017 do 18.11.2018), Jaroslava Bělíková (od 20.12. 2017 do 18.11.2018), Mgr. Mária Bakošová (zůstává ve funkci za středoevropskou asociaci Open Royal Academy a zastupuje 3 slovenské nevládní organizace zastoupených nevládní organizací Curriculum Vitae, IČ: 421 10 084, PSČ 053 23 Poráč 70, Slovensko: doloženo olomouckému rejstříku s usneseními v Levoči dne 5.2014 a Bad Sachsa dne 5.1.2014 úředně ověřenými podpisy do dne 21.3.2014 také – dnes - kancléřem ORA Ilonou Jungwirtovou, Německo), Martin Kotala (od 20.12. 2017), Bc. Hana Langová (do 11.9.2019), Mgr. Radka Káňová (od 20.12.2017)
 5. Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232: Asociace a společenství fyzických a právnických osob zapojených do právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.sode dne 10.10.2008 sdružuje jako členy právnické a fyzické osoby společenství filantropů, mecenášů a investoru výzkumu European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298dále zřizovatele Edukativní konopné kliniky, kterými jsou Otevřená společnost Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, Odborná společnost Konopí je lék, z.s. IČ: 227 27 281 a Společenství sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s. IČ: 227 24 303 a dále asociaci náboženských spolků Chrám Přírody,z.s. vedenou Krajským soudem Brně pod sp.zn. L 25 624 dále zastupuje společenství náboženských společností, asociací církví a náboženských spolků Chrám Přírody vedenou Ústavním soudem pod sp. ÚS II. 503/19.
 6. Poznámka ve věci náhrady škody: investiční projekty členů European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298
  1. Ode dne dne 14.7.2003 do 14.7.2010, resp. 14.7.2014 se sídlem podnikatele v Olomouci IČ: 608 03 291 a IČ: 265 33 952 (MUDr. Jarmila Šmoldasová a PhDr. Dagmar Krutilová, Region Olomouc, IČ:, ),
  2. Ode dne 14.7.2011 se sídlem podnikatele IČ: 226 80 101 a IČ: 026 72 588 v Praze (Mgr. Jaroslav Kabilka, Jan Marie Bém a Ing. Pavel Martínek, členové správní a dozorčí rady zřizovatelů Edukativní konopné kliniky IČ: 227 27 281 a  IČ 226 80 101, nečlenové IČ: 227 24 303)
  3. Ode dne 14.7.2014, resp. dne 26.9.2018 se sídlem podnikatele IČ: 132 39 066 a IČ: 226 91 871 v Ospělově (Ing. Josef Popelka)
  4. Ode dne 14.7.201, resp. ode 15.5.2018 se sídlem podnikatele IČ: 265 33 952 a IČ: 293 83 447 v Olomouci (Ing. Miachale Žižková a Mgr. Pavel Veselský)
  5. šuvedení podnikali v rozporu se zákonem s majetky a na jména a s obchodními značkami v majetku (autorský zákon) vědecko výzkumných a uměleckých projektů European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298 na jména a s majetky rodiny Mgr. Dušana Dvořáka stejně jako takto zpronevěrou, podvodem, křivým obviněním, křivým svědectvím a pomluvami činil také veřejně v Hanáckém večerníku podnikatel Vlastimil Blaťák (IČ: 732 55 645 a zřejmě také IČ: 07595107) který byl osobou oprávněnou pouze ode dne 14.5.2016 do dne 15.10.2016následně se zmocnil majetků a podnikal na jméno společenství filantropů, mecenášů a investoru výzkumu European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298,

V.
Sídla sboru, společenství, společností, asociací a spolků
ode dne 14.7.1994 – 11.9.2019.2019

 1. European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298 do 14.7.2000 zastoupeno Sananim Olomouc, IČ: 608 0291) a třemi dalšími fyzickými a právnickými osobami na drese Galerie U Mloka se souhlasem SMOL (majitele)
  1. do 14.7.2004 olomoucká Galerie U Mloka (Lafayettova 9) a Klub dětí a rodiny U mloka (Haunschildův palác), Husitský kostel v Hodolanech (chráněná truhlářská dílna a rekvalifikační centrum umístěné pod kancelářemi, modlitebnou a kostelem), městské objekty SMOL a náboženský objekt Husitské církve
  2. do 14.7.2013 Společenství vlastníků nemovitosti Tylova 1 a Tylova 2 v Olomouci, garant Bc. Zuzana Majerová Zahradníková MUDr. Aleš Skřivánek a Mgr. Vanda Dvořáková (shoda na změně sídla dne 10.12.2013 na Nový svět na adresu Přichystalova 14 se souhlasem členů a majitelů Dagmar Dopitové a Jany Dvořákové)
  3. ode dne 10.12.2013 do dne 20.12.2017 olomoucká adresa archivu asociace Open Royal Academy Přichystalova 14, schváleno VH členů do 31.12.2013!, usnesení o změně doručeno písemně MV ČR a MSp a opětovně potvrzeno VH dne 12.1.2014 a doručeno písemně dne 16.1.2014 na podatelnu olomouckého rejstříku! Zapsáno rejstříkem až dne 3. března 2014
  4. Ode dne 20.12.2017 schválená a do dne 14.7.2018 opakovaně doložená ostravská adresa CSC JINY KAFE zapsána až dne 9. března 2019 po podání tr. oznámení Stará 51/4, Pustkovec, 708 00 Ostrava, specifikace sídla schválená dne 18.11.2018 Datová schránka ID 4ex7c9p zapsáno dne 9. března 2019
  5. Ode dne 11. 9. 2019 se specifikací sídla: DS podatelny ID 4ex7c9p
 2. Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232
  1. ode dne 14.7.2004 do 14.5.2016 bylo sídlo asociace na adrese archivu a účetní kanceláře zřizovatelů Edukativní konopné kliniky se souhlasem Společenství vlastníků nemovitosti Tylova 2 v Olomouci, garant MUDr. Aleš Skřivánek a Mgr. Vanda Dvořáková
  2. ode dne 14.7.2016: olomoucká adresa archivu asociace Open Royal Academy Přichystalova 14schváleno dne 14.5.2016
  3. Ode dne 11. 9. 2019 se specifikací sídla DS podatelny ID 4ex7c9p
 3. Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky od 14.7.2008 do 14.7.2016, resp.14.5.2016
  1. Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101,
  2. Odborná společnost Konopí lék,z.s., IČ: 227 27 281,
  3. Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303,
   1. Do 14.7.2010 jednotlivě v 1) v Praze (Ateliér ALF), 2) Ospělově (Konopná apatyka královny koloběžky první) a 3) Praze (Ateliér ALF), Olomouci (Open Royal Academy) a Praze (Ateliér ALF).
   2. Ode dne 14.7.2010 do 14.7.2011 společně na adrese Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3 (resp. do 11.5.2011)
   3. Ode dne 11.5.2011 do dne 10.12.2013 nebyli zřizovatelé Edukativní konopné kliniky vyjma Společnosti sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303 pod kontrolou členů pro zmocnění se společnosti neoprávněnými osobami (viz výše) – fakticky dne 14.7.2012 schváleno sídlo dle smlouvy ze dne 10.12.2010 na adrese asociace Open Royal Academy, I IČ: 227 49 250, Tylova 2, Olomouc (MUDr. Aleš Skřivánek a Mgr. Vanda Dvořáková, spolumajitelé)
   4. ode dne 10.12.2013 do dne 20.12.2017 olomoucká adresa archivu asociace Open Royal Academy Přichystalova 14, schváleno VH členů do 31.12.2013!, usnesení o změně doručeno písemně MV ČR a MSp a opětovně potvrzeno VH dne 12.1.2014 a doručeno písemně dne 16.1.2014 na podatelnu olomouckého rejstříku! Nezapsáno přes doložení chyby v IT návrhu!
 4. Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky od 14.7.2014, resp.14.5.2016 do 11.9.2019 (specifikace)
  1. Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101, zapsáno včetně specifikace sídla až dne 22. října 2016
  2. Odborná společnost Konopí lék,z.s., IČ: 227 27 281, zapsáno včetně specifikace sídla dne 30. července 2016
  3. Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303, zapsáno bez specifikace sídla až dne 7. března 2019
   1. od 14.5.2016 do 11.9.2019: specifikace Konopná apatyka královny koloběžky první, adresa 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd,
   2. Ode dne 11. 9. 2019 se specifikací sídla: DS podatelny ID 4ex7c9p
 5. Chrám Přírody od 14.7.2016 do 11.9.2019
  1. Sídlo ode dne návrhu na registraci dne 14.7.2016 (schváleno 14.5.2016) a 20.12.2018 (schváleno dne 18.11.2018) je 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd se specifikací sídla dne 14, 7.2019 Edukativní konopná klinika
  2. Se specifikací sídla ode dne 11.9.2019: DS podatelny ID 4ex7c9p
VI.
Osoby nezapsané v rejstříku jako členové statutárního orgánu přes doložení
plné moci a čestného prohlášení ve lhůtě do 3 let od změny
a změny dne 11.9.2019

 1. European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298
  1. Od 1.1.2014 do 14. 5. 2016: Zuzana Majerová (do dne 14.7.2014, doloženo 21.8.2014) Mgr. Dušan Dvořák a MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
  2. Od 20.12.2017 do 18.11.2018: MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. jako předseda a Mgr. Vanda Dvořáková jako místopředseda
 2. European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s. ode dne 11.9.2019
  1. Statutární orgán: Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232 v zastoupení
   1. Mgr. Vanda Dvořáková
   2. MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
   3. Ing. Martin Dindoš
 3. Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232
  1. Od 1.1.2014 do 14. 5. 2016: Mgr. Dušan Dvořák a Mgr. Ivan Chalaš
 4. Cannabis is The Cure, z.s., ode dne 11.9.2019
  1. Mgr. Ivan Chalaš, ´předseda
  2. Mgr. Radka Káňová, místopředseda
  3. Mgr. Maria Bakošová, člen
  4. European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s. v zastoupení Mgr. Dušanem Dvořákem
  5. Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s. v zastoupení Vladimírem Dopitou
  6. Odborná společnost Konopí lék,z.s. v zastoupení Jindřichem Kotalou
  7. Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s. v zastoupení Janem Prokešem
 5. Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky od 1.1.2016 do 14.5.2016
  1. Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101: Mgr. Dušan Dvořák
  2. Odborná společnost Konopí lék,z.s., IČ: 227 27 281: Mgr. Dušan Dvořák a MUDr. Aleš Skřivánek
  3. Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303: Jana Dvořáková

 1. Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky od 14.5.2016 do 20.12.2017
  1. Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101: -
  2. Odborná společnost Konopí lék,z.s., IČ: 227 27 281: Nevypsán ode dne 20.12.2017 MUDr. Aleš Skřivánek a ode dne 17.10.2017 Vojtěch Karban
  3. Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303: Nezapsáni: Jan Prokeš, místopředseda a Marek Rybář, člen
 2. Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky od 20.12.2017 do 11.9.2019:
  1. Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101: Nezapsáni: Vladimír Dopita, místopředseda a Jan Prokeš, člen
  2. Odborná společnost Konopí lék,z.s., IČ: 227 27 281: Nezapsáni: Miroslav Kočíř, místopředseda a Jana Dvořáková, člen
  3. Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303
 3. Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky od 11.9.2019:
  1. Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s.,
   1. Statutární orgán je asociace Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232 v zastoupení
    1. Mgr. Ivan Chalaš
    2. František Slavík
    3. Vladimír Dopita
  2. Odborná společnost Konopí lék,z.s.,
   1. Statutární orgán je asociace Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232 v zastoupení
    1. Mgr. Ivan Chalaš
    2. Miloslav Tetour
    3. Jindřich Kotala
  3. Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303
   1. Statutární orgán je asociace Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232 v zastoupení
    1. Mgr. Ivan Chalaš
    2. Josef Pospíšil
    3. Jan Prokeš
 4. Sbor náboženských společností, církví asociací náboženských spolků Chrám Přírody/Chrám Přírody, z.s.Edukativní konopní klinika, 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd, DS podatelny ID 4ex7c9p ode dne 11.9.2019
  1. Předseda kolegia rektora: Cannabis is The Cure, z.s. zastoupení Mgr. Dušanem Dvořákem, rektorem (funkci 1.statutárního zástupce vykonává ode dne 21.3.2008, schváleno sněmem dne 14.5.2016, resp. u asociace náboženských spolků ode dne 14.7.2018)zastupuje sbor European Cannabis Church, v ČR podáno k registraci dne 14.7.2016 pod názvem Konopná církev
  2. Místopředseda kolegia rektora: Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s v zastoupení kancléře Martina Kotaly (vykonává ode dne 28.4.2017 po odstoupení Ing, Jiřího Kulta, schválen dne 20.12.2017, resp. u asociace náboženských spolků vykonává funkci druhého statutárního zástupce a člena přípravného výboru ode ode dne 14.7.2018), zastupuje sbor European Ecumenical Church of Nature, v ČR podáno k registraci dne 14.7.2016 pod názvem Konopná církev.
  3. ČlenOtevřená společnost Ateliér ALF,z.s. v zastoupení prorektora Ing. Martina Dindoše (ode dne 11.9.2019 nahradil ve funkci předsedu Odborné společnosti Konopí je lék,z.s. Miloslava Tetoura, který funkci vykonával ode dne 28.4.2017 po odstoupeném předsedovi European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s. Martinu Očenáškovi, Miloslav Tetour schválen sněmem dne 20.12.2017, resp. u asociace náboženských spolků schválen ode dne 14.7.2018), zastupuje sbor Church of Nature, ČR podáno k registraci dne 14.7.2016 pod názvem Konopná církev.
 5. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), Slezská 14, 120 00 Praha 2, DS podatelny ID 4ex7c9p ode dne 11.9.2019 – založeno dne 14.7.2019
  1. Předseda správní radyCannabis is The Cure, z.s. zastoupena Mgr. Dušanem Dvořákem, předsedou správní rady
  2. Místopředseda: Odborná společnost Konopí lék,z.s., IČ: 227 27 281 v zastoupení Jindřicha Kotaly, místopředsedy
  3. ČlenEuropean Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s. v zastoupení Patrik Müller, člen

   VII.
  Garance prohlášení
Důkazy uvedeny ve veřejném archivu investorů a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky na http://konopijelek.blogspot.com/dále veřejném archivu asociace Open Royal Academy, IČ: 227 49 250, http://EdicePetlice.blogspot.com/ olomoucké investice dokládá veřejný archiv členů společenství projektů Sanitas Animae (Sananim) a Děti země, IČ: 706 31 247, http://sanitasanimae.blogspot.com/


Schváleno členy sboru, členy společenství, členy asociací, spolků a společností zastoupených asociací Cannabis is The Cure,z.s. dne 11.9.2019Mgr. Ivan Chalaš, předseda asociace 
místopředseda správní rady ode dne 10.12.2013 
dozorčí rada zřizovatelů EKK ode dne 20.12.2013

Bc. Hana Langová, 
členka správní rady asociace ode 14.5.2016 do dne 11.9.2019Miroslav Kočíř, místopředseda správní rady
Odborné společnosti Konopí je lék,z.s.
ode dne 20.12.2017 do dne 14. 7.2019,
viz usnesení Ústavního soudu ČR
dne 9.7.2019, sp.zn. IV. ÚS 1140/18