Finanční úřad pro hl. město Prahu

➽Finanční úřad pro hl. město Prahu dne 28.8.2014, č.j.5345904/14/2000-00500-106444 

➽➽➽

Finanční úřad v Prostějově 2018

➽ Finanční úřad Prostějov dne 24.7.2018, č.j.1552570/18/3106-50525-701563  Finanční úřad Prostějov dne 28.11.2018, č. j.: 2048961/18/3106-50525-701563

Finanční úřad v Konici dne 5.8.2010 č.j. 11102/10/326930802649


➽➽➽➽➽➽

Zjevně vadná rozhodnutí Finanční správy ČR a doložená stížnost povinnému ze dne 6.4.2017➽➽➽➽ Doložená zmocnění a žádost o informace ze dne 8.3.2017 doručená povinnému dne 9.3.2017 a stěžovaná vydat dne 6.4.2017 na podatelně povinného FÚ v Prostějově ➽➽➽➽➽➽➽
➽➽➽➽➽ Žádost o informace ze dne 8.3.2017 doručená povinnému FÚ v Prostějově dne 9.3.2017  ➽➽➽➽➽➽➽


PROTOKOL Z HLAVNÍHO LÍČENÍ ZE DNE 6.4.2017 U OS V PROSTĚJOVĚ
S PŘEDMLUVOU ADVOKÁTŮ