Obvodnímu soudu pro Prahu 10 dne 15.11.2017, zmocnění

Cannabis is The Cure,z.s. IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc v zastoupení předsedy správní rady Dušana Dvořáka, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6

Obvodní soud pro Prahu 10
č.j. 67 Nc 8008/2017
Věc: Přiložené důkazní listiny (přílohy) vložte prosím do spisu č.j. 67 Nc 8008/2017 a sdělte žalobci jako žadateli o informace níže uvedené žádané informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. ke spisu č.j. 67 Nc 8008/2017 z důvodu podání dovolání k usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11.9.2017 č.j. 11 Co 246/2017 (doručeno Obvodním soudem pro Prahu 10 dne 12.10.2017) a nemožnosti ověřit skutečnosti ve spisu spojené s žádostí soudu o ustanovení advokáta ex officio OS pro Prahu 10 z důvodu blízkosti ke spisu, termínu dovolání a z důvodu nemajetnosti žalobce (ve vlastnictví žalobce je pouze ospělovský dům se zahradou a lesem zatížený úvěrem u Reiffaisenbank,a.s. se splátkami cca 3,5 tis. Kč/měs. a čistém příjmu z invalidního důchodu ověřitelném u ČSSZ, konkrétně OSSZ v Olomouci cca 15.000,- Kč/měs., což jsou údaje doložitelné z veřejných informačních systémů).
  1. Žádost číslo jedna: Dne 5.11.2017 obdržel žalobce rozhodnutí Městského soudu v Praze č.j. Si 1532/2017 ze dne 2.11. 2017, ve kterém bylo citováno žalobcovo sdělení, že zaslal dne 12.10.2017 poštou (pošta Karviná, Darkov) Městskému soudu v Praze do spisu č.j. 11 Co 246/2017 odmítavá rozhodnutí Ústavního soudu ČR č.j. SPR ÚS 3/2016, SPR ÚS 92/2016, SPR ÚS 155/2016, SPR ÚS 294/2016, SPR ÚS 312/2016, SPR ÚS 433/2016, SPR ÚS ¨885/2016, dále analogická odmítavá rozhodnutí nejvyššího státního zastupitelství č.j. 3 SPR 24 / 2016, 1 NZN 412/2016, 6 NZN 807/2016, 6 NZN 1278/2016, 6 NZN 1303/2016, 6 NZN 2550/2016 a 1 SIN 21/2016, 1 SIN 49/2016, 1 SIN 58/2016,, 1 SIN 67/2016,1 SIN 110/2016, 1 SIN 111/2016, 1 SIN 113/2016, dále analogická odmítavá rozhodnutí Nejvyššího souduč.j. S 265/2016, S 316/2016, S 456/2016, 1 Ntn 170/2016, SM 244/2016, SM 254/2016, SM 259/2016, SM 308/2016, 1 Zin 91/2016, 1 Zin 96/2016, 1 Zin 99/2016, 1 Zin 139/2016,1 Zin 170/2016, 1 Zin 177/2016, 1 Zin 179/2016,1 Zin 183/2016 K žádosti o informaci, zda byl výše uvedený obsah poštovního podání (obálka A4, pošta Karviná, dne 12.10.2017) Městským soudem v Praze vložen do spisu č.j. 11 Co 246/2017 a zda byly stížnosti žalobce Městskému soudu v Praze č.j. St 133/2016, SPR 2505/2016, St 17/2017 a St 89/2017 Městským soudem v Praze vloženy do spisu č.j. 11 Co 246/2017, Městský soud v Praze odpověděl: "Sdělujeme, že ve spisu jsou vedeny pouze „důkazy“ doručené prostřednictvím datové schránky, vámi uvedené podání (poštou 12. 10. 2017) nikoli. Pravděpodobně bylo předáno k založení do prvostupňového spisu, tedy Obvodnímu soudu pro Prahu 10."
    Sdělte prosím cenu za vyhledání informací a sdělte, zda se ve spise č.j. 67 Nc 8008/2017 nachází jak výše uvedená rozhodnutí o stížnostech Městského soudu v Praze v roce 2016 a 2017, tak že byla Městským soudem v Praze zaslána obálka s výše uvedenými rozhodnutími ústavního a nejvyššího soudu a nejvyššího státního zatupitelství v roce 2016.
  2. Žádost číslo dva: Dne 29.6.2017 Městský soud v Praze pod č.j. 11 Co 246/2017 v předmětné věci a důsledků jednání žalobkyně od roku 2012 již nejméně podesáté rozhodoval, nyní v této žalobě již počtvrté, a rozhodl, že Obvodní soud pro Prahu 10 učinil vadné rozhodnutí a má správně označit žalovaného, aby mohl uplatnit náhradu škody cca 30 tisíc Kč za nedůvodně podaný žalobní návrh řešený advokátem žalované, což v usnesení ze dne 26. 4. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-348 absentovalo. Avšak ani v tomto rozhodnutí Městský soud v Praze stejně jako Obvodní soud pro Prahu 3 neseznal, že žaloba je z důvodu porušení (nejen autorských - výzkumných) práv právnických osob (zřizovatelů Edukativní konopné kliniky) nezákonným, účelovým a jednáním žalované prvoinstančně projednávána Městským soudem v Praze, jak bylo s ohledem na § 9 odst. 2 opakovaně oprávněně napadáno. Paradoxně byl žalobce vyzýván, zda nemá námitku k určení obecního soudu, když vadné určení žalobce namítal, žádný soud se k tomuto nevyjádřil.
    Sdělte dle infozákona, jaké skutečnosti bránily Obvodnímu soudu pro Prahu 10 vyjádřit se od března do srpna 2017 k opakovaným námitkám žalobce, že žalobní spor patří prvoinstannčně Městskému soudu v Praze.
    Dne 15.11.2017
Dušan Dvořák, MMCA

Důležité – zmocnění

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, přechodně Rehabilitační sanatorium – Lázně Darkov, Čsl. armády 2954/2, 733 12 Karviná - Hranice, zastoupen v souladu se zákonem v trestním, správním a civilním řízení z důvodů letité kriminalizace a diskriminace z důvodu víry, přesvědčení, světového názoru a zdravotního postižení asociací Cannabis is The Cure,z.s. , datová schránka ID 4ex7c9p, s tímto zmocněním dle § 441 občanského zákoníku a přijetím zmocnění předsedou správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s. Dušanem Dvořákem se současným zasláním dle stanov členům asociace s tím, že tímto zmocňuji druhého a třetího statutárního zástupce asociace Mgr. Ivana Chalaše a Bc. Hanu Langovou a dále jednáním žalované rovněž poškozených zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (první statutární zástupce zřizovatelů: Ateliér ALF,z.s., František Slavík, Konopí je lék, z.s., Miloslav Tetour, Art Language Factory, z.s., Josef Pospíšil) – pokud nebudu moci – aby výše uvedení za mne a naši rodinu, za poškozenou asociaci a její členy a za poškozené zřizovatele Edukativní konopné kliniky v této věci podali justici a exekutivě další případně žádosti a návrhy a opravné prostředky, k čemuž jsem byl dosud Valnou hromadou asociace dne 14.5.2016 zmocněn, viz www.justice.cz., Sbírka listin Cannabis is The Cure,z.s. Jakékoliv podání označené přijetím zmocnění s odkazem na toto prohlášení na https://nahrada-skody.blogspot.cz