FS MF ČR od 14.července 2004 do 31.prosince 2016 (doručeno 23.12:2016)