Finanční úřad v Konici dne 5.8.2010 č.j. 11102/10/326930802649 a Finanční úřad v Ostravě dne 22.12.2010 č.j. 6975/10-11101-801766

➽ Finanční úřad v Ostravě dne 22.12.2010 č.j. 6975/10-11101-801766
➽➽➽➽➽➽