Zjevně vadná rozhodnutí Finanční správy ČR a doložená stížnost povinnému ze dne 6.4.2017➽➽➽➽ Doložená zmocnění a žádost o informace ze dne 8.3.2017 doručená povinnému dne 9.3.2017 a stěžovaná vydat dne 6.4.2017 na podatelně povinného FÚ v Prostějově ➽➽➽➽➽➽➽
➽➽➽➽➽ Žádost o informace ze dne 8.3.2017 doručená povinnému FÚ v Prostějově dne 9.3.2017  ➽➽➽➽➽➽➽


PROTOKOL Z HLAVNÍHO LÍČENÍ ZE DNE 6.4.2017 U OS V PROSTĚJOVĚ
S PŘEDMLUVOU ADVOKÁTŮ