Ministerstvo spravedlnosti bez jakéhokoliv vyvrácení dané argumentace dne 1.6.2015 pod č.j. MSP - 3894/2014 - ODSK - ODSK/3 uvedený podnět a porušení zákona odmítlo