Vyjádření statutárních zástupců justice, exekutivy a zákonodárného sboru vůči členů Open Royal Academy ze dne 20.12.2016Open Royal Academy

Asociace Open Royal Academy sdružuje právnické a fyzické osoby spolupracující na mezinárodním právním, přírodovědném a národohospodářském výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék). V České republice jde o níže uvedené právnické osoby - společnosti.

Věcně: Členové asociace na území ČR vedli od 1.5.2004 v předmětné věci s justicí, trestní exekutivou, premiéry, ministry, hejtmany, primátory, starosty, poslanci, senátory a prezidenty tisíce marných jednání. Podali tisíce správních, civilních, trestních a kárných podnětů, žalob, stížností, odvolání, dovolání a žádostí o přezkumy. Podali od 21.3.2008 tři legislativní návrhy. Odpověď České republiky? Cenzura v televizi a rozhlase. Justičně exekutivní kartel za podpory mediální propagandy Novy, Primy apod., týdeníků Respekt, Reflex, Týden atd., cenzura a propaganda všech deníků bez vyjímky. Odpověď České republiky jinak?

Pouze a jen vedoucí výzkumu Dušan Dvořák, který je nositelem britské a české vlády za vzdělávání v léčbě konopím a účinných pravidlech minimalizaci rizik při užívání drog (harm reduction), který již v roce 2000 zaváděl jako ředitel Střediska prevence drogových závislost v Olomouci substituční terapii pro závislé na opiátech, byl od 1.1.2010 do 10.12.2016 celkem 10x obviněn, 5 x v kategorii těžký zločin, přestože na důkazech s lékaři, vědci a těmi, kterých se to týká, opakovaně od roku 2008 veřejně prokazuje, že cannabisterapie pomáhá při tolika nebezpečných chorobách jako je cukrovka, rakovina nebo roztroušená skleróza a že je nejen bezpečnou a účinnou volbou pro paliativní léčbu, ale v některých případech léčí kauzálně. Proto se Již téměř pět let pokouší česká justice zbavit vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka právní způsobilosti a zavřít ho do ústavu.

Klíčová rozhodnutí: Dne 10.12.2016 vyhotovil Znalecký ústav Bohnice posudek pro Okresní soud v Olomouci, kde je uvedeno, že vedoucí výzkumu Dušan Dvořák neměl být nikdy omezován na právech, že pěstování a zpracování konopí je ne chorobné a jde o problém justiční, nikoliv právní. Znalecký ústav Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého naopak potvrdil, že dosud neexistuje infekční duševní choroba, kterou Dušan Dvořák údajně trpěl, že konopí má v každé části rostliny jiný obsah účinných látek a doložil stejně jako ministerstvo zdravotnictví, že konopí není prekurzor, za což primárně a vědomě mylně justice trestá občany v rozporu s fakty od roku 2010 a zapírá jim přístup k Soudnímu dvoru.

Ekonomicky: Nejnižší vymahatelná pohledávka asociace Open Royal Academy a jejich členů vůči České republice ke dni 14.5.2016 byla na Valné hromadě českých a moravských členů asociace Open Royal Academy dne 14.května v Praze schválena níže uvedenými právnickými osobami a jejich poškozenými členy ve výši 1 miliarda Kč. Právním zástupcem členů asociace a členem uvedených právnických osob je společnost Cannabis is The Cure,z.s. , viz níže.

Právně: Ze strany České republiky došlo od 1.5.2004 a zejména od 1.1.2010 k zcela vědomému brutálnímu a cynickému porušování a pošlapávání práva OSN, práva pod jurisdikcí International Common Law Court of Justice Vienna a práva Evropy, konkrétně byl porušen čl. 2, 3 a 6 etc. a judikatura. Rozhodnutí European Court of Human Rights a rozhodnutí Court of Justice od roku 2012 - 2016 vůči členům a právnímu zástupci asociace v angličtině, francouzštině a češtině vidíte na http://echr-coe-int.blogspot.com Právo Společenství je nevymahatelné stejně, jako právo Evropy a OSN. 

Došlo k opakovanému vědomého porušení mnoha zákonů České republiky včetně judikatury a porušení starého i nového občanského a trestního zákoníku (zde v §§ 28  a 31,odst. 1 tr.z.) a mnoha ustanovení zákona o zdraví lidu. Dále došlo a dochází k vědomému porušení práva Společenství, konkrétně pak čl. 34 a 267 a judikatury Soudního dvora. Rozhodnutí k registraci právního zástupce poškozených bylo učiněno dne 14. července 2004 v Olomouci, 

Přes podání 12 ústavních stížností od vstupu do Společenství (8 stížností je zveřejněno a  aktivní stížnost vedoucího výzkumu ke dni 10, 12.2016 je uvedena blogu právního zástupce na http://cannabis-is-the-cure.blogspot.com) došlo k dalšímu a opakovanému porušování úmluv také po registraci poslední níže uvedené veřejně prospěšné právnické osoby registrované níže uvedenými pěti právnickými osobami a jejich členy dne 14. července 2016 na Ministerstvu kultury a dne 20.12. 2016 u Městského soudu v Praze.

Protože došlo k dalším porušení umluv, je k Mezinárodnímu dni pro lidská práva dne 10.prosince 2016 vedená pro vymahatelnost členy asociace Open Royal Academy Europe, členy European Cannabis Chruch a Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. stanovena v nejnižší vymahatelné výši 

40 milionů Euro


Informace o právnických osobách je možné ověřit na www.justice.cz po zadání IČ právnické osoby
a ev. dohledat ve Sbírce listin jednotlivých subjektů v uvedených v rejstřících