Důkazy o spáchaných zločinech proti lidskosti jednáním orgánů činných v trestním řízení

Důsledky velmi tragických dopadů kriminalizace a konfiskací výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a jejího vedoucího Dušana Dvořáka (reference na http://dusandvorak.blogspot.cz/) a jeho rodiny s fatálními následky na životech, zdraví, důstojnosti, cti, majetcích a dalších garantovaných právech občanů a doložení spáchání zločinů proti lidskosti prostějovskými orgány činnými v trestním řízení proti členům výzkumu včetně naplnění těžkého zločinu dle odstavce 4 § 149 trestního zákoníku jsou uvedeny ve stanoviscích lékařů i soudních znalců z let 2008 – 2015 na a) http://soudniznalec.blogspot.cz/, b) ve čtyřech ústavních stížnostech vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka (konfiskace 2009 - 2012) na http://artlanguagefactory.blogspot.cz/, c)  v páté ústavní stížnosti č.j. I. ÚS 2431/15 ze dne 7.8.2015 zpracované vedoucím výzkumu ve prospěch kolegy z výzkumu na http://counstitutional.blogspot.cz/ d) v podkladech pro správní rozhodnutí předsedy ÚS č. j. SPR ÚS dne 28.8.2015 na http://evropsky-kartel.blogspot.cz/ a dále e) v trestním podnětu vedoucího výzkumu ze dne 1. 10. 2015 na http://dukazy.blogspot.cz/ a dále f)  v dokumentaci k náhradě škody za zkonfiskovaný výzkum na  http://nahrada-skody.blogspot.cz/ a g) v podkladech pro rozhodnutí vlády a premiéra od roku 2010 -2015 na http://vlada-cr.blogspot.cz/ a h) především pak také z trestních spisů OS Prostějov za první dvě konfiskace č.j. 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011 na http://octr-prostejov.blogspot.cz/