Důkazy o spáchaných zločinech proti lidskosti a jako první je uvedeno zcela vědomě mylné rozhodnutí finančního úřadu, že konopí nelze pěstovat, a tedy ani darovat a uplatnit v rámci daně darovací, viz znění § 29 zákona o NL od 14.7.2004 a založení Cannabis is The Cure,z.s.


Autentická vyjádření ve věci konopí v letech 2008 -2016
Předseda Ústavního a Nejvyššího soudu České republiky pan doktor Pavel Rychetský a pan doktor Pavel Šámal a pan nejvyšší státní zástupce doktor Pavel Zeman jsou dohledatelní v korupčních rozhodnutích kartelu justice a exekutivy stejně jako předsedové vlád, ministři, policejní prezidenti a další úředníci ve vyjádřeních a rozhodnutích učiněných od Mezinárodního dne  pro lidská práva a celorepublikové performance BED IN dne 10. prosince 2008 do 10. prosince 2016 a stížností pro Evropský soud pro lidská práva (10x) etc., což najdete doloženo na důkazech  výše uvedených tvrzení na http://court-european.blogspot.com/ et  http://echr-coe-int.blogspot.com/ et http://ustavnisoud.blogspot.cz/  ett http://constitutional-court.blogspot.com/ et http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.cz/ et http://european-cannabis.blogspot.com/ et http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/ et http://nejvyssi-soud.blogspot.cz/ et http://predseda-vlady.blogspot.cz/ a http://vlada-cr.blogspot.cz/ et http://ministerstvo-spravedlnosti.blogspot.cz/ et http://ministr-vnitra.blogspot.cz/ et http://ministerstvo-prace.blogspot.cz/ et http://univerzita-palackeho.blogspot.cz/ et http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.cz/ et http://ludmirov.blogspot.cz/ et http://ospelov.blogspot.cz/ et http://occupycannnabishempstreet.blogspot.com/